Fanget opp av
Stikkord: likestilling

Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men likestilling er nødvendig for å nå alle de 17 målene. Vi må se likestilling og bærekraftsmål i sammenheng, og en ny generasjon må på banen, generasjon likestilling. Beijing-erklæringen  Beijing-erklæringen stadfestet at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at kvinner skal ha de samme rettighetene som menn. I år er det 25 år siden Beijing-erklæringen og handlingsplanen for…

Les mer Les mer

Kjære venninne, nå snakker vi Likestilling 2.0

Kjære venninne, nå snakker vi Likestilling 2.0

Gjesteinnlegg av stortingsrepresentant Marianne Haukland Denne høsten har jeg latt meg imponere over flere fantastiske initiativ for å løfte økonomisk likestilling i Norge. For eksempel DNBs kampanje #huninvesterer, Silje Sandmæls podkast Pengetabu og DN Kvinners Facebook-gruppe for kvinner som interesserer seg for økonomi. På mange måter snakker vi om en helt annen likestilling enn det som var min mors likestillingskamp. Kvinner tjener nå likt for likt arbeid. Men det betyr ikke at kvinner har like gode økonomiske resultater som menn…

Les mer Les mer

Likestilling anno 2019

Likestilling anno 2019

Likestillingsdebatten går aldri ut på dato. I Norge har vi de samme rettighetene til å gå på skole, få jobb og delta i samfunnsdebatten. Likevel har vi ulike utgangspunkt i livet som kan gjøre at vi i realiteten ikke har de samme mulighetene. Med innvandringen til Norge, har det meldt seg flere behov i debatten om feminisme og likestilling.

Et historisk nytt kvinnelig lederskap i Europa

Et historisk nytt kvinnelig lederskap i Europa

2019 har allerede blitt et år hvor dyktige og meget kvalifiserte kvinner får lederposisjoner i Europa. Selv om Norge og Norden har kommet langt med likestillingen, er det fortsatt mange Europeiske land som henger etter. Det har derfor stor betydning at vi ligger an til å få kvinnelige ledere av Kommisjonen i EU og den Europeiske sentralbanken. Samt at det er valgt en kvinnelig arvtaker etter Thorbjørn Jagland i Europarådet.

Kva som har forma våre val

Kva som har forma våre val

Gjesteinnlegg av Torill Eidheim, Stortingsrepresentant (H) Eg har lyst til å slå eit slag for alle våre bestemødre. Vi har akkurat lagt bak oss 8. mars og kvinnedagen. Eg har alltid hatt ei kjensle av at denne dagen på ein måte ikkje er min. Kvifor har eg først stilt meg dette spørsmålet no? Sterke kvinner Måndag forrige veka fekk eg ei omvisning på Westminster (det britiske parlamentet). Gjentatte gonger blei det trekt fram historiar om sterke kvinner som ikkje berre…

Les mer Les mer

Å være vitne til vold for et barn er like skadelig som å være direkte utsatt selv

Å være vitne til vold for et barn er like skadelig som å være direkte utsatt selv

Jeg har sett det på nært hold i jobben som politi. Gjesteinnlegg av Guro Angell Gimse (Statssekretær) Årlig opplever 150 000 personer i Norge vold fra en som står dem nær. 2 av 3 som utsettes for dette er kvinner, og 3 av 4 siktede for vold i nære relasjoner er menn. 1 av 10 norske barn har opplevd dette i løpet av oppveksten. Jeg har sett det på nært hold i jobben som politi. Jeg husker vi kjørte patrulje en…

Les mer Les mer

Denne praksisen er helt grusom

Denne praksisen er helt grusom

Gjesteinnlegg av Anne-Mette Øvrum (Nestleder i Høyres kvinneforum) Stopp kjønnslemlestelse av unge jenter og kvinner. I Norge regner man med at så mange som 3000 unge jenter bosatt her er i faresonen for å bli sendt til foreldrenes hjemland for å bli kjønnslemlestes. Vi må også ta inn over oss at det i dag anslagsvis bor 17 000 -18 000 kvinner i Norge som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til landet. I dag er det den Internasjonale dagen for…

Les mer Les mer

La 2019 bli kjønnsbalansens år!

La 2019 bli kjønnsbalansens år!

Gjesteinnlegg av: Sveinung Stensland, Helge Orten, Vetle Wang Soleim, Tage Pettersen, Mudassar Kapur, Svein Harberg, Aleksander Stokkebø og Kårstein Eidem Løvaas (stortingsrepresentanter for Høyre). Innlegget ble først publisert i Romerikes Blad 11.12.18. Kjønnsbalanse i næringslivet kan ikke bare vedtas politisk. Alle må bidra til å endre gammeldagse holdninger og gå foran med et godt eksempel. Det virker mye bedre enn kvotering. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte for kort tid siden 48 tiltak for å…

Les mer Les mer

Vi får ikke de beste topplederne om bare halve befolkningen er representert

Vi får ikke de beste topplederne om bare halve befolkningen er representert

Gutteklubb og feminisme: Dette innlegget er til alle damer ute der. Av Lene Westgaard-Halle. Jeg tilhører et parti med en sterk og kunnskapsrik kvinnelig leder, som sitter i en regjering hvor samtlige partier har kvinnelige ledere. Jeg sitter i det 163. storting, Stortinget med aller høyest kvinneandel gjennom tidene, 40,8 prosent. Jeg vokste opp i en verden hvor jeg opplevde at menn og kvinner var likestilte. Statsministeren var en kvinne, Storbritannia ble ledet av en kvinne, og mormor var den tøffeste dama…

Les mer Les mer