Fanget opp av
Stikkord: kjønnslemlestelse

Vi kan ikke akseptere barneekteskap eller kjønnslemlestelse

Vi kan ikke akseptere barneekteskap eller kjønnslemlestelse

Gjennom FNs bærekraftsmål har det globale samfunn forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. På den internasjonale jentedagen legger regjeringen frem en strategi om sitt internasjonale arbeid og hvordan Norge vil være en pådriver i dette arbeidet. Skadelige skikker er en form for vold som har fysiske og psykiske helsekonsekvenser. Det begrenser handlingsrommet til dem som rammes og påvirker deres muligheter resten av livet. Det kan være barneekteskap, kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av…

Les mer Les mer

Denne praksisen er helt grusom

Denne praksisen er helt grusom

Gjesteinnlegg av Anne-Mette Øvrum (Nestleder i Høyres kvinneforum) Stopp kjønnslemlestelse av unge jenter og kvinner. I Norge regner man med at så mange som 3000 unge jenter bosatt her er i faresonen for å bli sendt til foreldrenes hjemland for å bli kjønnslemlestes. Vi må også ta inn over oss at det i dag anslagsvis bor 17 000 -18 000 kvinner i Norge som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til landet. I dag er det den Internasjonale dagen for…

Les mer Les mer