Et historisk nytt kvinnelig lederskap i Europa

2019 har allerede blitt et år hvor dyktige og meget kvalifiserte kvinner får lederposisjoner i Europa. Selv om Norge og Norden har kommet langt med likestillingen, er det fortsatt mange Europeiske land som henger etter. Det har derfor stor betydning at vi ligger an til å få kvinnelige ledere av Kommisjonen i EU og den Europeiske sentralbanken. Samt at det er valgt en kvinnelig arvtaker etter Thorbjørn Jagland i Europarådet.

Fortsett å lese →