Fanget opp av
Forfatter: Guro Angell Gimse

Jeg var 40 år da jeg ble folkevalgt for første gang. Det har vært en bratt læringskurve i formannskap, som fylkespolitiker, stortingsrepresentant i justiskomiteen og nå som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
Vi kan ikke akseptere barneekteskap eller kjønnslemlestelse

Vi kan ikke akseptere barneekteskap eller kjønnslemlestelse

Gjennom FNs bærekraftsmål har det globale samfunn forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. På den internasjonale jentedagen legger regjeringen frem en strategi om sitt internasjonale arbeid og hvordan Norge vil være en pådriver i dette arbeidet. Skadelige skikker er en form for vold som har fysiske og psykiske helsekonsekvenser. Det begrenser handlingsrommet til dem som rammes og påvirker deres muligheter resten av livet. Det kan være barneekteskap, kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av…

Les mer Les mer

Å være vitne til vold for et barn er like skadelig som å være direkte utsatt selv

Å være vitne til vold for et barn er like skadelig som å være direkte utsatt selv

Jeg har sett det på nært hold i jobben som politi. Gjesteinnlegg av Guro Angell Gimse (Statssekretær) Årlig opplever 150 000 personer i Norge vold fra en som står dem nær. 2 av 3 som utsettes for dette er kvinner, og 3 av 4 siktede for vold i nære relasjoner er menn. 1 av 10 norske barn har opplevd dette i løpet av oppveksten. Jeg har sett det på nært hold i jobben som politi. Jeg husker vi kjørte patrulje en…

Les mer Les mer

Æ e itj fornærma, æ e forbanna!

Æ e itj fornærma, æ e forbanna!

Gjesteinnlegg av nestleder i Høyres kvinneforum, Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant. Det har skjedd mye med samfunnets syn på vold mot kvinner de siste 20 årene. Dette er ikke lenger den enkelte families problem alene. Det er et samfunnsproblem som det snakkes mye og lenge om i mange fora. Det å snakke om vold mot kvinner og gi temaet oppmerksomhet bidrar til å fjerne tausheten, skammen og skylden som kanskje er den verste skrammen et voldsoffer påføres. At et regjeringsoppnevnt utvalg i…

Les mer Les mer