Fanget opp av
Forfatter: Anne-Mette Øvrum

Bor med mann og en sønn på Skarnes, Innlandet. Til daglig er jeg Direktør i stiftelsen Signo. Jeg har vært politisk aktiv i store deler av mitt voksne liv, var ordfører i perioden 2011 – 2015 – den første kvinnelige ordføreren i Sør-Odal, da med en 4 åring på fanget.
Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men likestilling er nødvendig for å nå alle de 17 målene. Vi må se likestilling og bærekraftsmål i sammenheng, og en ny generasjon må på banen, generasjon likestilling. Beijing-erklæringen  Beijing-erklæringen stadfestet at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at kvinner skal ha de samme rettighetene som menn. I år er det 25 år siden Beijing-erklæringen og handlingsplanen for…

Les mer Les mer

Denne praksisen er helt grusom

Denne praksisen er helt grusom

Gjesteinnlegg av Anne-Mette Øvrum (Nestleder i Høyres kvinneforum) Stopp kjønnslemlestelse av unge jenter og kvinner. I Norge regner man med at så mange som 3000 unge jenter bosatt her er i faresonen for å bli sendt til foreldrenes hjemland for å bli kjønnslemlestes. Vi må også ta inn over oss at det i dag anslagsvis bor 17 000 -18 000 kvinner i Norge som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til landet. I dag er det den Internasjonale dagen for…

Les mer Les mer