Nå må «nabokjerringa» våkne opp!

Årlig opplever 150 000 personer i Norge vold fra en som står dem nær. 2 av 3 som utsettes for dette er kvinner, 1 av 10 norske barn har opplevd dette i løpet av oppveksten. Stenging av alle skoler og barnehager, for å unngå smittespredning, fører til økt risiko for utsatte kvinner og barn. 

Det er svært skadelig å bli utsatt for vold. Forskning viser også at å være vitne til vold er like skadelig som å være direkte utsatt. Barna trenger nå at «nabokjerringa» i oss alle følger ekstra godt med. 

Problematisk stress

For barn i utsatte familier er barnehage, skole og skolefritidsordning helt nødvendig. Det gir gode strukturer og voksenpersoner som ved siden av å være pedagoger også gir omsorg, trygghet og et fast holdepunkt i tilværelsen. Mange barn har nytte av etter skoletilbud i regi av Kirken Bymisjon eller Røde Kors. Når institusjoner og tilbud stenges fører det til at sårbare familier mister gode rutiner og taper fotfeste i en til tider utrygg hverdag. Det øker risiko for utsatte barn.

Mange i utsatte grupper bor trangt og det å være tett på hverandre over tid fører til ytterligere press på familier.  Vi vet at usikre tider med premitteringer og arbeidsledighet fører til stress hos den enkelte og i familien. Økonomisk usikkerhet gir en merbelastning hos oss alle.  Økt bruk av alkohol vil kunne føre til mer uro i hjemmene og i verste fall utagering og vold.

Plikt til å varsle

Det er besluttet av myndighetene at barnevernansatte er personell som har en kritisk samfunnsfunksjon. Det må sikres at minimumskapasitet i kommunalt og statlig barnevern opprettholdes. Det er gitt melding om at nøkkelpersonell i barnevernet inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass. Det er også sånn at barn med særskilte behov vil kunne få skole og barnehage. 

Det er nå opprettet telefonlinje for barn og unge som er usikker på koronavirus og smitten. Statsministeren holdt en egen pressekonferanse mandag med spørsmål fra barn og unge. 

Hjelpetelefonene er oppe, og de er til å brukes. Sjekk dinutvei.no for hjelp i en vanskelig situasjon og ikke nøl med å ringe politi og hjelpeapparat. 

Første tiltakspakke for å sikre økonomi til næringslivet og den enkelte ble behandlet av Stortinget mandag. Regjeringen har signalisert flere hjelpepakker. Regjering og storting jobber fortløpende sammen om bedre og mer treffsikre tiltak. 

Vi må nå ta spesielt var på de som rammes mest og forslag til gode tiltak for å avbøte situasjonen for de sårbare barna tas imot. 

Som nabo, helsepersonell eller samfunnsborger forøvrig har du plikt til å varsle barnevernet om vold mot barn. Hensynet til å verne om liv og helse vil i disse tilfellene veie tyngre og går foran en eventuell taushetsplikt du måtte ha som fagperson. Avvergeplikten gjelder oss alle uavhengig av stilling. Å unnlate å avverge er straffbart med bot eller fengsel inntil 1 år.

Ingen skal måtte oppleve vold.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *