Selvbestemt abort må gjelde for alle, i alle land

Retten til selvbestemt abort i Norge har ikke kommet av seg selv, den har blitt kjempet frem. Nå kjemper kvinnene i Argentina for samme rett. Det burde vært en selvfølge at alle kvinner har rett til selvbestemt abort. Det er det ikke.

Retten til å bestemme over egen kropp og selv bestemme om du skal gjennomføre et svangerskap frem til 12. Svangerskapsuke er for meg helt grunnleggende. Det er ingen andre enn deg som skal bestemme om du skal bære frem et barn. Du skal aldri være nødt til å gjennomføre farlige inngrep utenfor helsetjenesten, eller risikere å miste livet fordi du velger å ikke gjennomføre et svangerskap. Dette er det bred politisk enighet om. Abortloven er tuftet på et kompromiss mellom barnets og mors rettigheter. Retten til selvbestemt abort er urokkelig for Høyre. 

Kontrasten er stor til flere andre land i verden. 

I dag marsjerer mange i Argentina i tog for retten til selvbestemt abort. Det blir anslått at det gjennomføres omtrent 500 000 ulovlige aborter hvert år i Argentina. Landet har et regelverk som forbyr abort generelt, men gjør unntak i de tilfeller hvor graviditet er et resultat av voldtekt eller incest. I New York Times kunne vi for noe år siden lese at omtrent 3 000 kvinner har dødd som følge av illegale aborter siden 1983.

Det er kun få år siden et land som er nært oss, Irland, innførte retten til selvbestemt abort. I mai 2018 innførte Irene rett til selvbestemt abort inntil 12. Svangerskapsuke.

Disse eksemplene viser oss at kampen for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter er ikke over. Det blir ikke bedre når vi ser stormakter som USA gjennomføre kutt i bistand knyttet til abort og prevensjon i fattige land. Med Høyre i regjering økte Norge som følge av dette sin bistand knyttet til dette. Vi har forpliktet oss til å gi over 10 milliarder i bistand til seksuelle og reproduktive rettigheter i perioden 2020-2025.

Det burde være en selvfølge at kvinner kan bestemme over egen kropp, enten vi bor i Norge eller i Argentina. Jeg håper demonstrantene i Argentina vinner frem. Samtidig må vi som har disse rettighetene i dag, hjelpe kvinner verden over å holde fanen for kvinners selvbestemmelse høyt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *