Stopp kjønnslemlestelse

Det er uforståelig at unge jenter utsettes for kjønnslemlestelse. En tenker kanskje at det ikke angår oss. Tenk om igjen. Tusenvis av jenter i Norge er utsatt for den forkastelige skikken. Tusenvis av jenter er i risikosonen.

Det er ikke til å tro at nær familie finner grunn til å utsette egne barn og barnebarn for den risikoen en kjønnslemlestelse innebærer. Det er en grusom praksis. Et overgrep av verste sort. I de mest alvorlige tilfeller er lemlestelsen så ekstrem at underlivet sys igjen. Kun en åpning på størrelse med en blyant blir igjen. Det er så vidt nok til at urin og menstruasjonsblod kan passere.

Det er et alvorlig, voldelig overgrep der og da. I tillegg gir det komplikasjoner og smerter for kvinnen livet ut. Kvinnene kan oppleve problemer med å tisse og hyppige infeksjoner. Smerter i underlivet, seksuelle vanskeligheter og problemer i forbindelse med menstruasjon er heller ikke uvanlig. Svangerskap og fødsel kan også føre meg seg bekymringer og komplikasjoner. Men plagene kan også gi psykiske reaksjoner gjennom hele livet.

Mange tenker at kjønnslemlestelse er en skikk som hører hjemme i land langt fra vårt eget. Sannheten er at dette er et problem i Norge. Det angår oss alle. Det er noe vi må ha mer åpenhet om – og slå hardere ned på.

Over 17 000 kvinner og jenter i Norge antas å være kjønnslemlestet. Nesten 10 000 har antagelig den mest grufulle typen. Mellom 3 000 og 7 900 jenter er i risikosonen for å bli sendt til hjemlandet for å bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Regjeringen har lansert en egen strategi mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Strategien har en rekke tiltak. Mer informasjon, holdningsarbeid i utsatte miljø og tydelige reaksjoner er blant tiltakene i strategien. Alle jenter og kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse skal få helsehjelp. De fortjener å møtes med respekt, ydmykhet og kunnskap. Kompetansen knyttet til utfordringene lemlestelse gir må økes. Helsetjenesten og samfunnet for øvrig må også være bedre til å øke kunnskapen i befolkningen. Det er grunn til å anta at økt kunnskap om helseplager vil gjøre at flere foreldre sier nei til at deres døtre blir kjønnslemlestet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *