Stopp kjønnslemlestelse

Stopp kjønnslemlestelse

Det er uforståelig at unge jenter utsettes for kjønnslemlestelse. En tenker kanskje at det ikke angår oss. Tenk om igjen. Tusenvis av jenter i Norge er utsatt for den forkastelige skikken. Tusenvis av jenter er i risikosonen. Det er ikke til å tro at nær familie finner grunn til å utsette egne barn og barnebarn for den risikoen en kjønnslemlestelse innebærer. Det er en grusom praksis. Et overgrep av verste sort. I de mest alvorlige tilfeller er lemlestelsen så ekstrem…

Les mer Les mer

Kvinnerekord i lokalpolitikken

Kvinnerekord i lokalpolitikken

Har du noen gang tenkt at du har lyst å engasjere deg mer? Da kan politikken være et fint sted.Det er et sted vi kan bruke stemmen vår. I 2013 feiret vi at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Det ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Men det var etter mange år med sterke kvinnestemmer som krevde sin rett til å gjøre sin plikt. Jeg kom inn i politikken ved ren og skjær flaks ved kommunevalget i 2011. Jeg…

Les mer Les mer

Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

Likestilling er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men likestilling er nødvendig for å nå alle de 17 målene. Vi må se likestilling og bærekraftsmål i sammenheng, og en ny generasjon må på banen, generasjon likestilling. Beijing-erklæringen  Beijing-erklæringen stadfestet at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at kvinner skal ha de samme rettighetene som menn. I år er det 25 år siden Beijing-erklæringen og handlingsplanen for…

Les mer Les mer

Polariseringen går på tilliten løs

Polariseringen går på tilliten løs

Heller enn å jobbe for å beholde det unike ved det norske arbeidsliv, knives vi om hvem som sitter på virkelighetsbeskrivelsen. Det har vært mye snakk om tillit til politikerne den siste tiden. En ny undersøkelse viser at tilliten er på sitt laveste nivå. Kommentarfeltene i sosiale medier kan peke mot det samme. Jeg har vært i politikerboblen i godt over to år nå. Jeg begynner å se mønstre som gjentar seg, jeg blir skremt, jeg blir forbannet og jeg…

Les mer Les mer

Å sette kjepper i hjulene for det norske næringslivet

Å sette kjepper i hjulene for det norske næringslivet

Tør vi virkelig å la fremtiden være avhengig av en ideologisk kamp hvor vi spiller det private opp mot det offentlige? Vi har nettopp lagt bak oss en valgkamp hvor venstresiden gikk til valg på å bekjempe private aktører i velferden. De vant terreng, og nå ser vi resultatene av dette i flere store byer. En rekke tilbud skal rekommunaliseres. Årsaken er partifarge og ideologi. Våre velferdspenger skal «ikke gå i lommen til private aktører», blir det sagt. Det er…

Les mer Les mer

Det bor en baker i Østre Aker, han baker kringler og fyller fillers

Det bor en baker i Østre Aker, han baker kringler og fyller fillers

Jeg er ikke akkurat den største forkjemperen av plastisk kirurgi. Og skal du først gjennomføre et kosmetisk inngrep tar jeg det som en selvfølge at de som tilbyr tjenestene er kvalifiserte. Det er ganske vanvittig at nærmest hvem som helst har lov til å fylle leppene til folk. Et ikke-eksisterende kvalifikasjonskrav har konsekvenser: Nylig kunne vi høre historien om Kathe Emilie Andersen som valgte å «fylle opp» leppene sine. Resultatet ble dårlig, infisert og smertefullt.  En skulle kanskje tro at…

Les mer Les mer

Den dyrebare tiden

Den dyrebare tiden

Skrevet av Astrid Nøklebye Heiberg, tidligere stortingsrepresentant for Høyre og verdenspresident i Røde Kors Torsdag 10. oktober var det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er å «Gi tid». Tid har jeg i mange år tatt for gitt. Det siste året har jeg fått tiden i gave. Gjennom et langt liv føler jeg meg privilegert med hvilke mennesker jeg har møtt, og hvilke erfaringer jeg har fått. Som ung, kvinnelig yrkesaktiv psykiater og mor var jeg dessverre mindre til stede…

Les mer Les mer

No er det hennar tur

No er det hennar tur

Gjesteinnlegg av Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H) På søndag kan du vera med på å gjera ein skilnad. Ein skilnad i enkelt-kvinners liv, ein skilnad i deira familiar sine liv, i landsbyar og lokalsamfunn. Du kan vera med på å løfte opp menneske frå fattigdom og undertrykkjing til eit liv i respekt. Eg har fått oppleve dette på nært hald. Gjennom vårt venskapssamarbeid mellom Stord og Comalapa i Guatemala sette vi i gong eit prosjekt med å få fleire kvinner…

Les mer Les mer

Vi kan ikke akseptere barneekteskap eller kjønnslemlestelse

Vi kan ikke akseptere barneekteskap eller kjønnslemlestelse

Gjennom FNs bærekraftsmål har det globale samfunn forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. På den internasjonale jentedagen legger regjeringen frem en strategi om sitt internasjonale arbeid og hvordan Norge vil være en pådriver i dette arbeidet. Skadelige skikker er en form for vold som har fysiske og psykiske helsekonsekvenser. Det begrenser handlingsrommet til dem som rammes og påvirker deres muligheter resten av livet. Det kan være barneekteskap, kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av…

Les mer Les mer

Det er i realiteten få fattige i Norge

Det er i realiteten få fattige i Norge

Å fjerne all ulikhet er umulig. Derfor må vi akseptere at ikke alle kan ta med barna på sydentur. Det betyr ikke at man er fattig. Når man debatterer ulikhet og fattigdom synes jeg det er nyttig å ha med seg generasjonsperspektivet. For det har skjedd mye i løpet av få generasjoner. Mine foreldre vokste opp i et annet Norge enn det vi opplever i dag. NRK-serien, Lykkeland, har vist oss den enorme velstandsøkningen landet vårt opplevde, som et resultat…

Les mer Les mer